Các công thức tài chính doanh nghiệp hiệu quả

Để duy trì và phát triển một doanh nghiệp thành công, việc quản lý tài chính đóng vai trò rất quan trọng. Việc tính toán và quản lý tài chính thường xuyên sẽ giúp các doanh nghiệp đảm bảo hoạt động hiệu quả và có thể tiến tới sự phát triển bền vững trong thời gian dài. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các công thức tài chính doanh nghiệp để có thể áp dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả.

1. Công thức tính tổng thu nhập 

Tổng thu nhập của một doanh nghiệp được tính bằng tổng số tiền thu được từ các nguồn thu nhập khác nhau, bao gồm các khoản doanh thu từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, các khoản lãi từ đầu tư hoặc thu nhập từ các hoạt động khác. Để tính tổng thu nhập cho doanh nghiệp, chúng ta có thể sử dụng công thức sau:

Tổng thu nhập = Doanh thu + Lợi nhuận từ đầu tư + Thu nhập khác

Trong đó:

 • Doanh thu: là tổng số tiền bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ trong kỳ tính toán.
 • Lợi nhuận từ đầu tư: là tổng số tiền lãi từ các khoản đầu tư của doanh nghiệp trong kỳ tính toán.
 • Thu nhập khác: là tổng số tiền thu được từ các hoạt động khác như cho thuê tài sản, bảo hiểm, …

Ví dụ, một doanh nghiệp có doanh thu trong năm là 500 triệu đồng, lợi nhuận từ đầu tư là 100 triệu đồng và thu nhập khác là 50 triệu đồng. Tổng thu nhập của doanh nghiệp này sẽ là 650 triệu đồng.

>>> OTP và SMS là gì? Định nghĩa và Ứng dụng

2. Công thức tính lợi nhuận gộp 

Lợi nhuận gộp là khoản tiền mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi chi phí sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ. Đây là khoản tiền quan trọng để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công thức tính lợi nhuận gộp như sau:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Chi phí sản xuất

Trong đó:

 • Doanh thu: đã được định nghĩa trong công thức tính tổng thu nhập ở trên.
 • Chi phí sản xuất: bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí quản lý sản xuất và các khoản chi phí khác liên quan đến việc sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ.

3. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận 

Tỷ suất lợi nhuận là chỉ số cho thấy mức độ sinh lời của doanh nghiệp so với số vốn đầu tư ban đầu. Đây là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận như sau:

>>> 7 Bước Chạy Chiến Dịch Sms Brandname Thành Công Cho Doanh Nghiệp

Tỷ suất lợi nhuận = (Lợi nhuận sau thuế / Vốn đầu tư) x 100%

Trong đó:

 • Lợi nhuận sau thuế: là khoản tiền mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi các khoản chi phí và thuế.
 • Vốn đầu tư: bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn đi vay để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ví dụ minh họa:

Giả sử một doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế là 500 triệu đồng và vốn đầu tư là 1 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp này sẽ là 50%.

4. Công thức tính tỷ lệ chi phí 

Tỷ lệ chi phí là tỉ lệ giữa tổng chi phí và doanh thu của doanh nghiệp, cho thấy mức độ chi phí chiếm tỷ trọng trong tổng doanh thu. Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả quản lý chi phí của doanh nghiệp. Công thức tính tỷ lệ chi phí như sau:

>>> 7 BƯỚC TẠO CHIẾN DỊCH SMS BRANDNAME DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

Tỷ lệ chi phí = (Tổng chi phí / Doanh thu) x 100%

Trong đó:

 • Tổng chi phí: bao gồm tất cả các khoản chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Doanh thu: đã được định nghĩa trong công thức tính tổng thu nhập ở trên.

Ví dụ minh họa:

Giả sử một doanh nghiệp có tổng chi phí là 300 triệu đồng và doanh thu là 500 triệu đồng. Tỷ lệ chi phí của doanh nghiệp này sẽ là 60%.

5. Công thức tính vòng quay tài sản 

Vòng quay tài sản là chỉ số cho thấy tốc độ sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tạo ra doanh thu. Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả quản lý tài sản của doanh nghiệp. Công thức tính vòng quay tài sản như sau:

Vòng quay tài sản = (Doanh thu / Tổng tài sản) x 365 ngày

Trong đó:

 • Doanh thu: đã được định nghĩa trong công thức tính tổng thu nhập ở trên.
 • Tổng tài sản: bao gồm tất cả các tài sản của doanh nghiệp, bao gồm tài sản cố định và tài sản lưu động.

Ví dụ minh họa:

Giả sử một doanh nghiệp có doanh thu là 500 triệu đồng và tổng tài sản là 1 tỷ đồng. Vòng quay tài sản của doanh nghiệp này sẽ là 182,5 ngày.

>>> Tài Khoản Business Trên Zalo Là Gì? Cần lưu ý gì khi sử dụng trong F&B?

6. Công thức tính tổng nợ 

Tổng nợ của một doanh nghiệp bao gồm tất cả các khoản nợ hiện có đối với các bên thứ ba, bao gồm cả nợ phải trả trong năm và nợ chủ yếu. Để tính tổng nợ của doanh nghiệp, ta sử dụng công thức sau:

>>> Mở Rộng Cơ Hội Kinh Doanh Khi Chuyển Tài Khoản Business Zalo

Tổng nợ = Nợ phải trả trong năm + Nợ chủ yếu

Trong đó:

 • Nợ phải trả trong năm: là các khoản nợ phải trả trong năm tính toán.
 • Nợ chủ yếu: là các khoản nợ lớn, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

KẾT LUẬN

Quản lý tài chính là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bằng cách áp dụng các công thức tính toán tài chính doanh nghiệp, chúng ta có thể đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và đưa ra các biện pháp cải thiện khi cần thiết. Việc quản lý tài chính hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng cạnh tranh và đạt được sự thành công trong hoạt động kinh doanh.

Để đăng ký trải nghiệm dịch vụ marketing zalo cùng eZNS, hãy nhanh chóng liên hệ:

Website: https://ezns.vn/

Hotline: 0901 888 484

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT (VIHAT TECHNOLOGY Co.,LTD)

 • Trụ sở: 140 – 142 Đường số 2, Vạn Phúc City, Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Chi Nhánh Hà Nội: Tòa nhà An Hưng, 85-87 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy.
 • Chi Nhánh Cambodia: Thida Rath #154 St.33MC, Sangkat Steung Meanchey, Khan Mean Chey Phnom Penh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901 888 484